van roestbak tot varend monument

een kleine fotoreportage van de restauratie

foto 1; de tjalk Rensiena kort voor de start van de restauratie

foto 2; Osingahuizen (Friesland) op de scheepswerf van Peter Syperda wordt van het schip alle ijzerwerk nagelopen en gerestaureerd en/of vervangen.

foto 3; Harlingen; in de grote scheepshalvan Harlingen Shipyards wordt alle ijzerwerk van het schip gegridstraald en gespoten

foto 4; Weer terug in Amsterdam nieuwe mast en andere rondhouten zijn in Harlingen gemaakt door Peter Glas. Foto is genomen in 1999. Let even op de masten achter de tjalk

foto 5; alle ijzerwerk behorende bij mast en overige tuigage

foto 6; alle staalkabelwerk voor de tuigage wordt met de hand gesplitst door Reinoud Bloeme en Floris Hin

foto 7; Japie Strikwerda uit Schraard (Friesland) komt de gerestaureerde en nieuwe lieren op de voormalige scheepswerf Duba afleveren 

foto 8; Jan Pander en Fred staan hier bij het verplaatsen van een van de nieuw gemaakte zwaarden

foto 9; ook moest er ook nog een nieuw roer gemaakt worden

foto 10; al dat lompe spul moest ook aan het schip gehangen worden; hier is het roer aan de kont van het schip aan de beurt

foto 11; na vermelding dat 200 m2 zeilwerk gemaakt is door de zeilmakerij van Theo Dokman in Edam; zie hier met een mooi windje in de rug het resultaat van ons werk